UsziBox

A Vác Városi Sportintézmények újabb uszodai kényelmi szolgáltatása!
Bérelhet önmagának, gyermekének öltözőszekrényt félévre, tanévre, illetve korlátozott számban egész évre.

Miért cipelné minden edzés után haza az uszodai kellékeket?

Jelezze igényét (e-mailban) az uszodavezetőnek és kössön szerződést.

A bérelhető szekrények
UsziBox™ Általános Szerződési Feltételek 2010-2011 (ÁSZF)

Bérlő neve:.................................. Címe:..................................................................

Igazolvány számok (kedvezményre jogosító) nyugdíjas vagy diák:….............................................SZIG:……………….

 

Telszám:..................................E-mail ............................................

Befizető aláírása:…….……………………………………

 

Szerződés sorszám, kelt…………………Bérleti időtartam tól - ig………………. Rekesz(ek) sorszáma………..………

 

 

Befizetési bizonylat sorszáma…………..……….…Készpénzfizetési bizonylat száma……..……...…………….

 

1. Vác Város Sportintézményei Vác Városi Uszoda (Bérbe adó) bérbe ad Vendég, Szülő (Bérlő) számára a Vác Város Sportintézményei tulajdonát képező öltözőszekrényből szerződés szerinti számú rekeszt.

UsziBox öltözőszekrény: 900 mag. X 1050 szél. X 500 mm mély. 1 darab rekesz (zárható szekrény, kulccsal)

2. Az UsziBox öltözőszekrény rekeszek egyedi (Metalobox garancia) biztonsági kulccsal rendelkeznek, amelyre a Bérlő a bérleti időszak tartama alatt kizárólagos használati jogot kap.

3. A Bérleti Időszak a fedett uszoda tanév alatti nyitva tartására vonatkozik. A bérleti szerződés bármikor megköthető de vagy az első félévre, január 31-ig, illetve a teljes tanévre június 30-ig. Korlátozott számban, összesen 6 rekesz, a nyári szünetre is bérelhető.

4. A bérleti díj kiszámításánál az egységár az egész hónap díja. Díjak; Diák, Nyugdíjas részére bruttó 900,- Ft/ hónap/rekesz. Felnőttek részére bruttó 1500,- Ft/ hónap/rekesz.

5. A bérleti díjat az uszoda házi pénztárába, mindig egy összegben előre, a teljes bérleti időszakra kell megfizetni. A Bérleti díj visszatérítésre nincs lehetőség.

6. USZIBOX BÉRLÉS ÖNMAGÁBAN NEM JOGOSÍT AZ INTÉZMÉNYBEN NYÚJTOTT (ALAP ÉS/VAGY KIEGÉSZÍTŐ) SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉRE! Kérjük, hogy az UsziBox bérlő az uszodai belépés alkalmával mutassa fel uszodai bérletét, illetve érvényesítésre adja át, vagy váltson jegyet.

7. A bérleti díj befizetése az UsziBox Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) elfogadását jelenti.

8. A szerződés szerint darabszámú sorszámozott kulcsot a Bérlő a készpénzfizetési számlával, illetve befizetési pénztárbizonylattal együtt kapja meg. A rekesz tiszta, a zár kipróbált állapotban kerül átadásra.

9. Bérlő köteles az általa bérelt rekeszt rendeltetésszerűen használni, és tisztán tartani. Nem tartható benne étel, ital, romlandó, undort keltő, fertőzésre alkalmas áru, tűz és robbanásveszélyes, gyúlékony anyag, fegyver és annak minősülő tárgy, valamint állat.

10. A Bérleti Időszak utolsó napján, illetve amennyiben Bérlő a szerződést felmondja, a rekeszt ki kell üríteni, tiszta sértetlen állapotban és a kulcsot vissza kell adni Bérbe adó részére, aki erről átvételi elismervényt ad.

11. Amennyiben Bérlő a Bérleti Időszak utolsó napjáig (január 31. / júni 30.) a kulcsot nem adja vissza, Bérbe adó jogosult a rekeszt felnyitni, és a zárat kicserélni, melynek költsége Bérlőt terheli. Ha a rekesz és vagy a zár nem megfelelő állapotú, a javítás, pótlás zárcsere, stb. költsége Bérlőt terheli

12. Bérlő az általa bérelt rekeszt harmadik fél részére kölcsönbe, vagy bérbe nem adja, a rekeszét mással el nem cseréli.

13. A szerződő felek rögzítik és a bérlő tudomásul veszi, hogy az UsziBox szerkények robusztus kivitelű tárolásra alkalmas, zárható öltözőszekrények. Bérbe adó a bérelt rekeszekben elhelyezett értékekért felelősséget nem vállal.

 

14. Bérbe adó a bérleti konstrukció feltételeit adott Bérleti Időszakban nem változtatja meg.

15. Az uszoda igazgatójának egy főkulcs áll a rendelkezésére, amellyel az igazgató, indokolt esetben, 2 tanú jelenlétében jogosult a rekeszt Bérlő előzetes engedélye és hozzájárulása nélkül kinyitni.

 

16. Bérbe adónak jogában áll a szerződést felmondani az ÁSZF rendszeres be nem tartása esetén 15 napos határidővel, illetve az ÁSZF súlyos megszegése, indokolt esetben azonnali hatállyal.

 

17. Az öltözőszekrények ill. a rekeszek kulcsai Vác Város Sportintézményei, Vác Városi Uszoda tulajdonát képezik. A rekeszt bármilyen más módon lezárni szigorúan tilos. A Bérlő a kulcs esetleges elvesztését azonnal jelenti Bérbe adónak, aki Bérlő költségére új zárról vagy kulcsról gondoskodik. A zár ára bruttó 4.000,- Ft a kulcs pótlása bruttó 2500,- Ft.

 

18. A szerződéssel kapcsolatos utólagos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Uszodavezető: Orbán Ákos